Rada Naukowa

  • Andrzej BaniakCentral European University, Węgry
  • Mario FalivaUniversità Cattolica del Sacro Cuore, Włochy
  • Stefano Maria Iacus – University of Milan, Włochy
  • Janusz ŁykoUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Antoni SmolukUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Giovanni ZambrunoUniversity of Milano-Bicocca, Włochy
  • Ewa NielsenAalborg University, Denmark
  • Peter NielsenAalborg University, Denmark

 

Łyko Janusz
prof. dr hab.

1960 Wrocław; matura: 1979 III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu; studia: 1984 Uniwersytet Wrocławski, matematyka, 1987 Uniwersytet Wrocławski, prawo; doktorat: 1992 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, ekonomia; habilitacja: 2003 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomia; tytuł profesora nauk ekonomicznych: 2015; zatrudnienie w AE/UE: od 1984; miejsca zatrudnienia: Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Instytut Zastosowań Matematyki, Katedra Matematyki i Cybernetyki; stanowiska kierownicze: kierownik Katedry (od 2008); funkcje: prodziekan ds. finansowych i pomocy materialnej dla studentów (2004-2012), dziekan (od 2012); nagrody, wyróżnienia: Nagroda Rektora (1992, 2010); najważniejsze publikacje: A fast exact algorithm for the allocation of seats for the EU Parliament (2013), Expert Systems With Applications, Vol. 40, Issue 13 (współautor: Rudek R.); Influence of boundary conditions of digressively proportional division on the potential application of proportional rules (2014), Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 109 (współautor: Dniestrzański P.); Boundary, internal and global measure of the degression of distribution (2013), Procedia Economics and Finance, Vol. 5.; The boundary conditions of degressive proportionality (2012). Procedia Social and Behavioral Sciences  Vol. 65. Pomiar i prognozy inflacji (2002), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław; Relation of maximum correspondence and 2/3 rule (2010), Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Sciences, School of Mathematical Sciences, Universiti Kebangsaan, Malaysia (współautor Cegiełka K, Dniestrzański P., Misztal A.); Division of seats in the European Parliament (2010), Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, Vol. XVI, no. 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin; kierowanie projektami badawczymi: Pomiar jakości usług instytucji użyteczności publicznej (2010-2012); Degresywna proporcjonalność dystrybucji dóbr niepodzielnych (2011-2013); Nowe aspekty degresywnie proporcjonalnej alokacji korzyści i należności (2014-2017).