Reviewers

 • Alessandro Barbiero University of Milan, Italy
 • Francesco BoselloUniversity of Milano, Italy
 • Lucio De CapitaniUniversity of Milano-Bicocca, Italy
 • Mirko Cesarini – University of Milano-Bicocca, Italy
 • Jacek CukrowskiUNIDO, Austria
 • Igor N. DubinaAltai State University, Russia
 • Pier Alda FerrariUniversity of Milan, Italy
 • Vladimir GazdaTechnical University in Košice, Slovakia
 • Alessandro de GregorioUniversity of Roma „La Sapienza”, Italy
 • Francesca GreselinUniversity of Milano-Bicocca, Italy
 • Marian MatłokaUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
 • Jerzy MikaUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
 • Anatol PilawskiLviv Academy of Commerce, Ukraine
 • Angiola PollastriUniversity of Milano-Bicocca, Italy
 • Francesco PorroUniversity of Milano-Bicocca, Italy
 • Giuseppe Porro University of Milano, Italy
 • Emanuela RaffinettiUniversity of Milan , Italy
 • Nadia SolaroUniversity of Milano-Bicocca, Italy
 • Achille Vernizzi University of Milano, Italy
 • Maria Balcerowicz-Szkutnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
 • Jacek Batóg, Uniwersytet Szczeciński, Poland
 • Ewa Dziwok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
 • Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland
 • Paweł Miłobędzki, Uniwersytet Gdański, Poland
 • Tadeusz Stanisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
 • Stanisław Wanat, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
 • Mariusz Czekała, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu