Historia

Czasopismo Mathematical Economics zastąpiło wydawaną od 1997 roku przez Katedrę Matematyki i Cybernetyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Ekonomię Matematyczną. Pierwszym redaktorem i zarazem inicjatorem powstania czasopisma był Antoni SmolukOd 2004 roku czasopismo ukazuje się w języku angielskim właśnie jako Mathematical Economics.

Celem tego rocznika jest publikowanie oryginalnych prac poświęconych zastosowaniom metod ilościowych w ekonomii. Spektrum zagadnień poruszanych przez poszczególnych autorów jest bardzo szerokie. Szczegółowa tematyka badawcza reprezentowana w publikowanych pracach dotyczy miedzy innymi: ogólnej teorii ekonomii, teorii równowagi, teorii gier, makroekonomii, wyboru społecznego i sprawiedliwego podziału, ekonomii sektora publicznego, ubezpieczeń, matematyki finansowej, problemów rynku finansowego, teorii podejmowania decyzji, elementów programowania liniowego i logistyki.